Cái hẹn cơn đau khiến lỡ hoài
Biết trong chờ đợi nóng lòng ai
Tay bưng thuốc đắng nhìn xuyên chén
Năm tháng còn trên mấy đốt tay

3-1992

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời