Thiên nhiên hào phóng đến ngông cuồng
Mưa suốt mùa mưa chẳng chịu dừng
Khác thể phần em sao tặn tiện
Một đời mắt lệ chỉ rưng rưng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời