Những đêm Châu Thuận, sáng sông Đà
Thơm mãi quanh mình một thứ hoa
Cởi áo nhớ hôm nào đến tựa
Gốc đào Tô Hiệu, ngục Sơn La

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời