Máy nổ tắt rồi đèn cũng tắt
Phên thưa, nhà trống tắc kè kêu
Đám mây ngoài núi sà lưng đỉnh
Trong núi tình tang nước suối reo

Đông 1973

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời