Cũng sóng đồi nang tàn lá đưa
Đường qua xứ cọ tưởng quê dừa
Ước nghe ai đó rầy con nghịch
Bật tiếng chào ra tiếng trẻ thưa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời