Mỗi bận vào đông mở cửa nhìn
Vẫn hơi gió bấc tạt ngoài hiên
Nửa toan tránh rét nhà quay hướng
Nửa ngại cô đơn bạn láng giềng

10-1991

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời