Sắc màu rạng rỡ, khá thanh tao
Đất nước dồn về tụ đỉnh cao
Lên núi – kìa mai, đây – mặt nhật
Ngày vui đã hiện bóng cờ sao

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời