Lũng lạnh, đèo chênh, nắng tắt dần
Nhà sàn bản lẻ ngựa dừng chân
Ngô che cửa liếp, sương mù mịt
Tờ báo Nhân dân sáng giữa bàn

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời