Muốn bẻ cành hoa biết tặng ai
Hương còn ngan ngát, sắc chưa phai
Nhà xa, quán khách không nơi cắm
Đâu nỡ mang theo bước lạc loài

10-1978

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời