Tỉnh giấc chiêm bao nhớ chập chờn
Ngoài sân còn đọng ngấn trăng đơn
Lấy chồng, em chết mười năm trước
Giờ đến tìm nhau kể tủi hờn

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời