Đỉnh cao mây nhàn trải
Rừng nhắn nhạn xa về
Tuổi già khó thăm cháu
Chuyện cổ tích ngồi ghi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời