Đang giờ con được bú
Hai bầu sữa căng đau
Trẻ gào ra tiếng nổ
Mắt mẹ xuyên tường lao

1-1975

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời