Sách mở đêm khuya lọt gió đồng
Phù du hay đáp ngọn đèn chong
Câu thơ khắc khoải niềm vui sống
Giấy hoá tha ma những xác trùng

12-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời