Thu về cuốn nhẹ lá bay theo
Gửi gắm cho nhau chỉ bấy nhiêu
Thu nhé xin đừng nhanh dứt nẻo
Đi rồi nào biết ngỏ cùng ai

31-8-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời