Tựa hiên cắn chắt hạt đầu mùa
Sân chất đầy rơm vụ lúa thu
Làm ánh sao mai anh đợi mỏi
Tình em nhấp nhánh với tua rua

20-9-1993

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời