Phố xá đông chen, hạ nực nồng
Nhà đổi, cháu đến ở cùng ông
Già ngồi ghi truyện trong xoài nhãn
Trẻ múa quanh sân với bưởi bòng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời