Bốn mươi năm khuất bóng dải thành xưa
Nơi toả bóng mẹ già mọc lên nhà huyện uỷ
Những viên đá tuổi bằng thế kỷ
Lại ghép bồn nâng rặng liễu buông tơ

01-1987

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời