Về quê thu phân mai chưa nở
Lập xuân mai nở bận không về
Hữu tình chẳng lẽ vô duyên mãi
Đông chí đây rồi lạnh tái tê

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời