Cây cau đổ với kẻ trèo cau
Thân thẳng ngờ đâu những nhát dao
Người hoá chim oanh lên tiếng hót
Xót cây trầu một gốc bên ao

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời