Xao động lòng thu tiếng lá rơi
Lại trong im lặng tiếp đâm chồi
Cố vươn sức trẻ lên tầng biếc
Nhuộm thắm Tam giang một góc trời

2-6-1990

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời