Trẻ lánh, già xa, tàu giặc bay
Đầy vườn hoa nở chẳng ai hay
Bầy ong chẳng phụ công trồng xới
Trên án thư vun đõ mật đầy

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời