Rặng liễu đùa ai khéo phỉnh phờ
Gió xuân chưa lại đã buông tơ
Hay thương chiếc én buồn thân lẻ
Vội ráp khung vàng sợi ước mơ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời