Tháng sáu ngày dài, già rỗi việc
Thềm trưa gió lật sách thơ hong
Trà hoa nở sớm người không biết
Tưởng lạc vô tình mấy cánh hoa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời