Khêu đàn bạn với văn chương
Sầu trong Trang Tử đọng buồn giữa thơ
Mài nghiên – núi mộng ơ… hờ
Bút chưa thành khúc, mà mơ đã tàn

1944

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời