Trưa đọc Nam Hoa Kinh
Tối nằm không hoá bướm
Mừng mình chủ được mình
Dậy thổi nồi khoai sớm

04-1987

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời