Nắng nứt thêm trên cội bạch đàn
Gió về lộng khẽ tiếng ve ran
Vô tình chi bấy con oanh trẻ
Đậu sát cành đơn uốn giọng vàng

12-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời