Trồng một hàng cau, trưa rợp bóng
Thêm hàng phượng vĩ sáng râm sân
Làm sao hiên sách thôi hanh nắng
Còn chỗ phơi phong vụ sắn, lang

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời