Chua ngọt chạm đầu lưỡi
Chát đắng ẩn trong men
Chén rượu trên bến Đục
Sóng sánh tiếng chuông thiền

1988

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời