Bỗng nhiên thị trấn tắt câm đèn
Gấp sách, mò ngăn chẳng thấy diêm
Nhân vật mặc dù còn bí ẩn
Lặng nhìn càng dễ thấy trong đêm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời