Tiễn con ra khỏi rặng sầu đông
Ngoảnh lại, bà con đã xuống đồng
Sợ đứng nhìn theo con trễ bước
Cúi đầu mẹ cắm chệch hàng sông

8-1987

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời