Lấy vui hàng xóm tạm khuây nhà
Khay nhỏ dồn thêm mấy chén trà
Tiếng mới chứa chan lòng ấm cũ
Hương gần pha đậm vị hương xa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời