Tuyết đang mùa, vội vã tuyết bay
Hàn lên mái phố, nén vào cây
Chúa Đông như dốc toàn uy lực
Dìm trọn dân gian dưới tuyết dày

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời