Lều dựng bìa thôn, bến nước đầy
Chiều con én liệng, sớm cò bay
Bèo trôi ra biển, mây rời núi
Phiền muộn sao còn trụ mãi đây

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời