Trách chi giọng điệu dối hình dong
Chính cái hào hoa thảm nỗi lòng
Khối hận đã tan vì nước mắt
Nợ tình ai giúp trả cho xong

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời