Đào, buổi ra hoa. Già ngắm nghía
Đào, khi kết quả – bé săm soi
Tuổi mình sáu chục – là bao nhỉ?
Đào quả, đào hoa thích cả hai

01-82

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời