Muốn lên ngôi đế dựng a phòng
Cuộn sóng khuynh thành ngập núi sông
Chỉ ngại thế gian không đủ lụa
Xé tan sầu muộn gái ba cung

12-1994

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời