Trưa ghé Yên Châu núp bóng xoài
Mùi hương Bình Định thoảng đâu đây
Bỗng nhiên chén rượu Tây Trang tiễn
Trăm suối qua rồi mới bốc say

11-9173

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời