Ai đã vin trăng sầu cách điệu
Soi dòng hư ảo nám dung nhan
Đẩy hết mùa đau bay lá héo
Cành xanh bỗng tạnh dưới mưa tàn

1949

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời