Mới đấy trung thu đã đại hàn
Dế kêu nhà lạnh khắp ba gian
Cảm thương khóm cúc chồi đâm muộn
Hứng trọn mùa sương mấy đoá tàn

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời