Có lẽ sao trời ta nhìn thấy đêm đêm
Là tiếng nói hào hùng bằng nhịp đập con tim
Của nhân loại qua nghìn đời để lại.

Ta sẽ nghe từ chùm sao Bánh-lái
Tiếng người hô vượt biển thắng phong ba
Nghe sao Hôm, sao Mai nói đợi nói chờ
Vằng vặc hai đầu không gian chung thuỷ.
Nghe Tua-rua gọi gieo trồng, gặt hái
Xong mùa màng lại bàn dệt chiếu chăn
Nghe Thần – nông dạy con cháu kiệm cần
Hạt vãi hạt vưong lấy phần nuôi vịt

Nghe Bắc Đẩu, Nam Tào lục tìm sồ sách
Xe chặt nhân duyên bằng sợi nghĩa sợi tình…
Cả một Ngân Hà tỏ rạng lung linh.
Sao đang nói bao nhiêu điều cho cuộc sống…

Biết đâu nữa ngày mai trên trời rộng
Sẽ mọc thêm biêng biếc một chòm xanh
Từ những lời em nói với anh.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời