Nắng đốt vườn trưa lá bốc hơi
Cúc xàu, liễu rủ, huệ se chồi
Ung dung đứng đó cây hồng bạch
Nụ trắng dâng tròn mỗi nhánh gai

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời