Nghe tràn gió bấc chuyển vào đông
Tìm hướng nhà xưa rợp cúc, hồng
Đâu nỡ trách quê tình giục giã
Chỉ lo con trẻ bỏ hồng không

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời