Mới mở hương hoa còn bịn rịn
Đài hoa mong ý nhớ thương rồi
Gió chưa xốc xổ, thu còn tịnh
Mây đã bồng bềnh dáng lả lơi

20-8-1993

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời