Ngấp nghé hiên tây mấy khóm hồng
Nhài đơn giậu bắc, lựu tường đông
Yêu hoa há để thềm nam trống
Đêm mộng mai vàng đến trổ bông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời