Đêm nao thế sự cũng đem bàn
Mẩu thuốc đầy vun cái gạt tàn
Nhẩm lại bao nhiêu câu hỏi lớn
Lẫn vào trong khói nhẹ xua tan

6-1989

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời