Mưa tháng mười tuôn lụt trắng đồng
Loay hoay chèo lệch hướng vào sông
Thương xưa mẹ sống đời sông bến
Một lá đò chênh hút gió đông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời