Nàng ở lầu hoa hay chái tranh
Miễn sao ấm áp được tình anh
Phong trần tước xé guồng tơ tưởng
Chỉ sợi yêu thương mới vá lành

9-1993

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời