Nhà năm sáu mái lẫm trong mây
Vách núi âm vang một nhịp chày
Đàn bướm ra ràng chưa thuộc lối
Theo anh địa chất dẫn đường bay

20/9/1994

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời