Chống hạn đào mương xẻng cuốc quằn
Đất còi thêm nẻ vết da nhăn
Phải chi sớm chuyển cơn giông đến
Con cóc gào mưa đỡ nghiến răng

10-1989

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời