Ngồi nghe đọc lướt qua thơ chị
Khao khát tình người ý vấn vương
Tiếc mình già yếu run tay bút
Khó chuốt cho tròn chữ mến thương

6-5-1993

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời